Projektledelse      

 


Projektlederen er den tovholder som sikrer at den gruppe mennesker og de forskellige ressourcer der skal anvendes til en konkret opgave findes og er indsatsparat på det rigtige tidspunkt. Projektlederen har ofte også helt eller delvis økonomisk ansvar for den pågældende opgave. Et projekt kan defineres som en enkeltstående opgave, som ofte løses over en kortere periode.

 

3D-KOM har erfarne projektledere, som kan håndtere det ofte store netværk som følger med en opgave. Vores kompetencer strækker sig fra det jubilæumsskrift som den lille lokale forening skal have udgivet, til landsdækkende kampagner med stor offentlig synlighed.

Vi tilbyder også projektledelse i forbindelse med opstart af nye produkt ydelser, særlig i transportbranchen. I forbindelse med licitationer på transport området kan 3D-KOM tilbyde gennemføre forarbejdet i forbindelse med evt. prækvalificering, og klargøring af materialet til bud runden. Når opgaven er vundet klarer vi uddannelsen af personalet gennem direkte eller fjern undervisning.

Qua vores store netværk er der mulighed for at samle en række meget "tunge" partnere til realisering af store og ambitiøse opgaver, herunder specielt CSR (Corporate Social Responsibility) projekter.

3D-KOM tilbyder ikke assistance inden for bygge- og anlægsaktiviteter.

Særlige indsatsområder

  • Oplysning og udviklingsopgaver
  • Færdselsikkerhedskampagner
  • Lyd og billedproduktion
  • Licitationer
  • CSR aktiviteter
  • Adfærdsregulerende kampagner internt og eksternt
  • Undervisnings setup
  • Jubilæumsskrifter -jubilæum
  • Andre events
  • Internetportaler

 

 

 

 

 

• +45 51 49 00 22 • info@3d-kom.dk •

 

Undervisning

Strategiskudvikling

Idéudvikling

Artikler

Udlejning af materiel

Forsiden

Menu