Undervisning


 

3D-Kom planlægger og afvikler undervisning af medarbejdere og ledelse. Undervisningen kan tage udgangpunkt i et lovgivnings krav eller i et konkret lokalt defineret behov, som er opstået i virksomheden i forbindelse med indførelse af nye procedurer, nye aktiviteter eller nye medarbejdere. 

På mange områder, er der krav om en eller flere medarbejdere har bestået en prøve for at virksomheden lovligt kan påbegynde eller fortsætte aktiviteter. Eksempelvis: Næringsprøven for at kunne transportere eller håndtere næringsmidler, vognmandskursus for personer der skal være ansvarlige for transport af gods for fremmed regning, Transport af farligt gods på landevej, samt en lang række andre områder.

I mange af tilfældene kan kursisten gå til direkte prøve. 3D-KOM kan her hjælpe med at gøre den direkte prøve til en succes.

3D-KOM udvikler kursusaktiviteter fra målbeskrivelse, til gennemført kursus. Kontakt os for at få et tilbud på dit næste uddannelsesprojekt.

Vi finder vej gennem junglen af tilskudsmuligheder. Så skulle der ligge en sæk guld for enden af regnbuen, vil vi finde den.

  • Kursusudvikling
  • Undervisningsmateriale
  • Vejledninger
  • Personale håndbøger
  • Undervisning
  • Prøveorienteret vejledning
  • Etablering

 

 

 

 

 

• +45 51 49 00 22 • info@3d-kom.dk •

 

Idéudvikling

Menu

Stategiskudvikling

Projektledelse

Artikler

Udlejning af materiel

Forsiden