Strategisk udvikling er et forsømt område

 

Den strategiske - planlagte - udvikling i mange virksomheder har behov for et løft. Mange virksomhedkompetencer kan udnyttes bedre. Det er ledelsens ansvar at udnytte de muligheder, som findes i netop deres virksomhed. 

 

Uudnyttet potentiale

Mange virksomheder og deres ledere har et stort uudnyttet potentiale i medarbejdere, materiel og ikke mindst i egne ressourcer. Resultatet er en manglende vækst og en indtjening der kunne være meget bedre. I andre situationer har virksomheden bragt i sig i en sårbar position, ved alene at satse på få store kunder, og dermed ikke har foretaget en fornuftig risikospredning. Dette er blot et par eksempler på udviklingsmuligheder. Der findes ofte mange andre uunyttede muligheder, som i de fleste tilfælde kræver et stykke arbejde for at få lavet en handlingsorienteret plan.

3D-KOM tilbyder at lave en strategisk analyse af virksomheden kompetencer og udfordringer. Vi analyserer også markedet og finder de områder, som virksomheden især bør fokusere på, for at sikre forsat udvikling. Vi medvirker til at skabe en vision og en strategi for virksomhedens fremtid i de kommende 4-7år.

Ofte oplever vi, at almindelige rutiner ikke er præcise og strukturerede nok. Der tabes mange ressoucer på dobbelt arbejde, og på efterfølgende opklaring af hændelsesforløb. Vi medvirker til at få den nødvendige struktur på arbejdsgange og rutiner, evt. gennem anvendelse af ny teknik.

 

Forretningsplanen

En forretningsplan - eller rettere et forslag til en beskrevet startegi for en udvikling i virksomheden, som fører frem til realisering af virksomhedens vision udarbejdes. Processen inddrager alle relevante interessenter både internt og eksternt. Planen diskuteres og sparres med ledelsen, så den endelige beskrivelse er i nøje overenstemmelse med ledelsens ønsker og vision for virksomhedens udvikling. Den kommunikationsstrategi, der skal følge planen udarbejder vi selvfølgelig også.

Den strategiske udviklingsproces er en løbende proces, som bør evalueres mindst en gang årligt. Enkelte delelementer noget oftere. Hvis virksomheden ikke har en formel bestyrelse, kan 3D-KOM tilbyde at stille en erfaren medarbejder til rådighed for ledelsen til sparring på samme niveau som en bestyrelseformand. 

3D-KOM har medarbejdere der kan matche opgaven.

Manglende udvikling = afvikling

 

 

 

• +45 51 49 00 22 • info@3d-kom.dk •

 

Idéudvikling

Menu

Undervisning

Forsiden

Projektledelse

Artikler

Udlejning af materiel